Izgubljeno Dokumenti Podgorica

Saobraćajna dozvola

Izgubljena saobraćajna dozvola u Podgorici na ime Vukica Lakovic, registarski oznaka PG-DA-173.Kontakt broj: 067-156-170